Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'u24u1'@'localhost' (using password: YES) Snack and Sweets
Back to Home
Untitled Document
FAQ / คำถามที่ถามบ่อย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี จ.จันทบุรี

1.ประวัติความเป็นมา / จัดตั้งกลุ่มได้อย่างไร

: ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ ทางภาครัฐได้หันมาให้ความสนใจความเป็นอยู่ของเกษตรกรมากขึ้น ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันขึ้นเป็นกลุ่มแม่บ้านกษตรกร เพื่อใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรมาหารายได้เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่สินค้ามักจะเป็นพวกสินค้าแปรรูปการเกษตรทำให้ผลผลิตทางเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยได้มากทีเดียวในเรื่องปัญหาสินค้าราคาตกต่ำ ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเขาบายศรี คือ กลุ่มแม่บ้านทุ่งเบญจาหน่วยที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 4/3 หมู่ 8 บ้านหนองบัว ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปรากฏว่าชื่อของกลุ่มไม่สอดคล้องกับสถานที่ตั้งจริง จากการเสนอแนะของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการต่างๆเสนอให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มให้สอดคล้องกับที่ตั้งจริงประกอบกับ ต.เขาบายศรี ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประชุมแล้วคณะกรรมการกลุ่มเห็นชอบด้วย

จึงเปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี จัดตั้งเมื่อ 23 ก.พ. 43 มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน จำนวนหุ้น 730หุ้น หุ้นละ 100 บาท (และได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการผลักดันและเร่งรัดการตลาดทุเรียน ปี 2543 จำนวน 500,000 บาท รวมมีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 573,000 บาท)

สินค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มก็จะเป็นพวกผลไม้พื้นเมืองแปรรูป เช่น ทุเรียนทอดกรอบ และทุเรียนกวน เป็นต้น เมื่อนำออกมาจำหน่ายก็เป็นที่สนใจและติดตามเป็นอย่างมาก ตลาดเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ สินค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็เพราะคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานเป็นที่พอใจของตลาดนั่นเอง

1.1โครงสร้างหลักในการดำเนินงานของกลุ่มฯ

- ประธานกลุ่มฯ : คุณ วนิดา บุญสวัสดิ์ ดูแลด้านการผลิต-การขาย ที่จันทบุรี

- ที่ปรึกษากลุ่ม ด้านบริหาร : กำนันสมบูรณ์ มณีกร

- ที่ปรึกษากลุ่ม ด้านการตลาด : คุณ วรรณี บุญสวัสดิ์ (ป้าแกลบ ) คิดค้น-ควบคุม–คัดเลือก คุณภาพสินค้าที่จันทบุรี

- รองประธานกลุ่มฯ : คุณวิไล ทรัพย์สิน

- เลขานุการ : คุณวรรณา สุวรรณโชติ

- เหรัญญิก : คุณนกแก้ว ตรีสุข

- ประชาสัมพันธ์ : คุณนฤมล บรรเลงศัพท์

- ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ : คุณมาลี บรรเลงศัพท์

- ฝ่ายการตลาด : คุณ วราภรณ์ บุญสวัสดิ์ ดูแลการขาย-ส่งออก ที่กรุงเทพฯ /ต่างจังหวัด

และต่างประเทศ ทั้งหมด

- ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ : คุณสำเนา สุวรรณโชติ

- ฝ่ายโภชนาการ : คุณดารา เสถียรรอด

- ฝ่ายช่าง : คุณชัยณรงค์ ตรีสุข

- อื่นๆเป็นสมาชิกภายในกลุ่มอีก 16 คน และแรงงานภายนอกกลุ่มอีก 10-20 คน

1.2 ที่ตั้งกลุ่มฯ เขาบายศรี และ เบอร์โทรติดต่อสั่งซื้อสินค้า

- จันทบุรี : 4/3 ม.8 ตรงข้ามวัดหนองบัว ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

โทร./แฟกซ์ 039-356945 , วนิดา 01-3777280, วรรณี 01-936-4585

- กรุงเทพฯ : 1139/4 ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร. วราภรณ์ 01-8187044,01-3076141 ,02-7369966 แฟกซ์ 02-7369967 www.snackandsweets.com

2.สินค้าเด่นของกลุ่มคืออะไร

สินค้าของกลุ่มจะจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน “ป้าแกลบ” และ “DUNY” (ดูนี่)

: 2.1 ทุเรียนทอดกรอบ เนื่องจากสินค้าของกลุ่มเป็นสินค้าคุณภาพที่มีมารตรฐานดี สม่ำเสมอจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และสินค้าทุเรียนทอดกรอบของทางกลุ่มยังได้รับเกียรติ ให้เป็น 1 ใน

ผลิตภัณฑ์เด่นของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทั่วประเทศจะมีสินค้าที่ได้รับตรารับรองนี้เพียง 16 กลุ่มเท่านั้น อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็น สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย

2.2 ทุเรียนชิพชิพ(Durian Snack) นอกจากการนำทุเรียนมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดกรอบแบบแผ่นและทุเรียนกวนแล้วทางกลุ่ม ยังได้คิดค้นในการแปรรูปทุเรียนให้หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อลูกค้าจะได้สัมผัสกับความอร่อยของทุเรียนได้ในรสชาติที่แตกต่างกันไป ซึ่งทาง “ป้าแกลบ”ได้เล็งเห็นว่าการนำทุเรียนมาทำเป็นแบบสแน็คน่าจะเข้าถึงตลาดคนรุ่นใหม่ได้ดีเพราะสินค้ามีความโดดเด่น น่าสนใจ ไม่ซ้ำใคร จึงได้ทำทุเรียนชิพชิพเป็นเจ้าแรก(ตั้งชื่อเอง) ทำให้ทั้งผู้ที่ชอบกลิ่นทุเรียนและผู้ที่รังเกียจกลิ่นทุเรียน หรือผู้ที่ชอบทานหวานและไม่ชอบทานหวาน ต่างก็สามารถทานทุเรียนได้ทั้งหมด และยังเป็นที่นิยมอีกด้วย ทำให้ทุเรียนที่มีราคาตกต่ำมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีผู้หันมาสนใจบริโภคทุเรียนมากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ

2.3 ทุเรียนหมอนทองกวน จากผลงานการันตีคือรางวัลชนะเลิศการประกวด 2 ปีซ้อนและรางวัลสูงสุดในการประกวดงานวันเกษตรแห่งชาติ ทำให้กล้ายืนยันว่าเรามีความชำนาญในเรื่องทุเรียนกวนเป็นอย่างดี และทุเรียนกวนของเราจะใช้แต่เนื้อทุเรียนล้วนๆ ใส่น้ำตาลเล็กน้อยเพื่อช่วยในการเก็บรักษา สีเหลืองสวยน่ารับประทานเพราะเป็นเนื้อหมอนทองและการใช้ไฟที่พอเหมาะ โดยไม่ใส่สิ่งปลอมปนใดๆ

2.4 ชมพู่แก้มแหม่มปรุงรส

- ชมพู่ 3 รส

- ชมพู่ หยี

- ชมพู่แก้ว

อีกหนึ่งผลงานคือการริเริ่มร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเบญจา นำชมพู่มาแปรรูปเป็นเจ้าแรก ชมพู่ในที่นี้คือ“ชมพู่พลาสติก” หรือ “ชมพู่แก้มแหม่ม” ซึ่งลักษณะลูกเล็กกว่าชนิดอื่น ผิวเป็นสีแดงสดมีความวาวคล้ายพลาสติก และมีรสชาติไม่หวานออกรสจืดๆจนถึงเปรี้ยวอมฝาด ซึ่งรสชาติไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคจึงทำให้เป็นสินค้าที่ขายไม่ได้ราคา แต่เนื่องจากชมพู่ชนิดมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาและมีลูกดก จึงทำให้เป็นที่นิยมในการปลูกมากพอสมควร และเพราะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดจึงทำให้ผลสดที่ได้ต้องทิ้งให้เน่าเสียอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นจึงได้คิดค้นนำชมพู่ชนิดนี้มาแปรรูปเพื่อให้ได้รสชาติเป็นที่พอใจของผู้บริโภคทั่วไป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น

โดยชมพู่ที่แปรรูปแล้วมี 3 ชนิดด้วยกันคือ ชมพู่ 3 รส ชมพู่หยี และชมพู่แก้ว มีรสชาติเป็นที่นิยมของท้องตลาดทำให้ผู้ที่แปรรูปสามารถทำเป็นอาชีพเสริมรายได้และสำหรับผู้ที่มีต้นชมพู่ชนิดนี้และเคยทิ้งให้เน่าเสียเปล่าประโยชน์ก็สามารถนำมาขายเพิ่มรายได้อีกเช่นกัน จากราคากิโลกรัมละ 1 บาทยังไม่มีใครกล้าซื้อแต่ทางผู้แปรรูปรับซื้อโดยให้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 3 บาททีเดียว ดังนั้นถือว่าเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปอีกทั้งมีส่วนช่วยในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรอีกทางหนึ่งด้วย

2.5 ท๊อฟฟี่ผลไม้กวน

- ท๊อฟฟี่ถั่ว

- ท๊อฟฟี่กะทิ

- ท๊อฟฟี่ทุเรียน

ด้วยความที่ทางกลุ่มฯมีเป้าหมายที่ต้องการทำสินค้าให้มีคุณภาพมาก่อนเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มาทำท๊อฟฟี่โบราณ หรือท๊อฟฟี่ผลไม้กวน จึงคัดสรรมาแต่วัตถุดิบอย่างดี ประกอบกับสูตรลับเฉพาะของ “ป้าแกลบ” ซึ่งลูกค้าที่ได้เคยทานหรือเคยชิมท๊อฟฟี่ประเภทนี้เป็นประจำ จะทราบดีว่าท๊อฟฟี่ “ป้าแกลบ”จะรสชาติเข้มข้น หอมหวาน โดยเฉพาะท็อฟฟี่ถั่วที่คัดเฉพาะถั่วลิสงเม็ดโตนำมาอบให้สุก หอม แล้วจึงนำมากวนรวมเป็นท็อฟฟี่ ให้รสชาติ หอม กลมกล่อม กรอบเนื้อถั่วที่อยู่ข้างใน ท๊อฟฟี่ทุเรียนที่ใส่เนื้อทุเรียนมากถึง 30% จึงให้กลิ่นหอมทุเรียนเต็มคำ และท๊อฟฟี่กะทิที่หวานมัน หอมกลิ่นกะทิสด เข้มข้นถึงรส

2.6 ทองม้วนทุเรียน

เป็นสินค้าใหม่ที่ทาง “ป้าแกลบ“ คิดริเริ่มทำเพื่อขยายความหลากหลายของสินค้า เพื่อที่จะได้มีทางเลือกใหม่ๆให้ลูกค้าได้ทานหลากหลายขึ้น ซึ่งทองม้วนทุเรียนสูตรเฉพาะของ”ป้าแกลบ” นั้น มีกลิ่นหอมของทุเรียน และความกรอบบาง ของเนื้อแป้ง เป็นจุดเด่น ทำให้สินค้าแม้จะเพิ่งคิดผลิตขึ้นมาแต่ก็ขายดี จนผลิตสินค้าไม่ทันความต้องการของลูกค้า

2.7 พริกไทยจันท์แท้ 100% (ปลอดภัยจากสารพิษ)

- พริกไทยดำเม็ด ขาวเม็ด พริกไทยขาวจะล้างเปลือกโดยน้ำเปล่าและไม่ผ่านกระบวนการกัดสี (ฟอกสีขาว) โดยพริกไทยที่ไม่ฟอกสีจะต้องพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบ พร้อมทั้งได้อบด้วยทำให้นำมาใช้ได้ทันทีมีกลิ่นหอมและเก็บได้นาน

- พริกไทยดำป่น ขาวป่น เป็นพริกไทยป่นล้วนๆ 100% (ไม่ผสมปลายข้าว) ทำให้มีกลิ่นหอมฉุนและได้จากประโยชน์ทางสมุนไพรที่คงคุณค่าจากพริกไทยจริงๆ

- พริกไทยดำป่นแค็ปซูล พริกไทยดำป่น บรรจุในแค็ปซูลเพื่อง่ายในการรับประทาน โดยพริกไทยเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณ ทำให้เลือดไหลเวียนดี ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด บางรายใช้ช่วยในการลดน้ำหนัก ปัจจุบันมีบรรจุในถุงฟอยด์เล็กๆ ซึ่งพอดีในการรับประทานแต่ละครั้ง เพื่อสะดวกในการพกพา

3.อะไรคือจุดเด่นของสินค้าที่ทำให้ลูกค้าสนใจและให้การยอมรับ

3.1 คุณภาพ ทางกลุ่มฯเขาบายศรี มีความเชื่อที่ว่า “ลูกค้าไม่ได้ต้องการสินค้าที่ถูกที่สุด แต่ต้องการสินค้าที่คุ้มค่าที่สุด” สินค้าของทางกลุ่มฯจึงเน้นที่คุณภาพเรื่อง รสชาติ และ การเก็บรักษาให้มีอายุนาน เมื่อลูกค้าได้ชิมหรือซื้อไปทานจึงติดใจและกลับมาซื้ออีก หรือลูกค้าที่นำไปส่งออกทางกลุ่มฯก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องลูกค้าจากต่างประเทศตีคืนสินค้ามาเลย ทั้งนี้เพราะทางกลุ่มฯไม่ได้มีจุดหมายที่จะทำสินค้าแปรรูปให้ได้แต่ราคาถูก เพื่อมาเป็นจุดเด่นในการขาย แต่เน้นเรื่องรสชาติและคุณภาพ เป็นหลัก แม้จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ราคาขายเมื่อเทียบกับคู่แข่งสูงกว่าบ้างเล็กน้อย แต่ผู้บริโภคหรือลูกค้าที่รับไปจัดจำหน่ายต่างทราบดีว่าคุณภาพของสินค้าที่ดีนั้นเป็นอย่างไร

3.2 ความสะอาด ทางกลุ่มได้เน้นหนักในเรื่องความสะอาดของสินค้าทุกๆขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่การทำงาน กระบวนการผลิต การบรรจุสินค้า การจัดส่ง ซึ่งถือว่าที่ผ่านมาสินค้าของทางกลุ่มจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลย ซึ่งจากการที่ กลุ่มแม่บ้านฯ จากจังหวัดต่างๆที่มาดูงานที่โรงงานต่างกล่าวชมเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องความสะอาดของสินค้าและสถานที่ผลิต

3.3 บรรจุภัณฑ์ / หีบห่อ ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการแข่งขันของสินค้าต่างๆมีสูง นับตั้งแต่เศรษฐกิจในประเทศไทยเกิดวิกฤตตั้งแต่ปี 2541 ทำให้มีผู้ประกอบการใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สินค้ามีความโดดเด่นน่าสนใจ และทำให้สินค้าเก็บได้ยาวนานขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกลุ่มฯจากเดิมที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านนี้เลย ก็ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ งบประมาณต่างๆจากหน่วยงานราชการ ตั้งแต่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนบรรจุภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่วนอุตสาหกรรมเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และพัฒนาชุมชน ฯลฯ ซึ่งนับว่ามีผลต่อการขายเป็นอย่างมาก

4. ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า - สัดส่วนการขาย

นอกจากจะออกบูธแสดงสินค้าเพื่อพบปะหาลูกค้าใหม่ๆ ทางคุณ วราภรณ์ ฝ่ายการตลาดของทางกลุ่มซึ่งอยู่กรุงเทพฯ ได้จัดตั้งบริษัท บุญสวัสดิ์ สแน็คแอนด์สวีท จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เขาบายศรี และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าชาวต่างชาติหรือลูกค้าที่ต้องการนำสินค้าไปขายยังต่างประเทศด้วย อีกทั้งได้จัดทำเวบไซด์ขึ้น คือ www.snackandsweets.com เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดูข้อมูลสินค้า รูปภาพ รายละเอียดต่างๆ แก่ลูกค้า และเพื่อขยายช่องทางการขายไปยังต่างประเทศอีกด้วย (ไม่ได้มีการขาย ออนไลน์ โดยหักบัตรเครดิต หรือ โอนเงินใดๆ )

สัดส่วนการจัดจำหน่ายสินค้าของทางกลุ่มฯ พอแบ่งคร่าวๆตามมูลค่าการขายได้ดังนี้

- ในประเทศ 70%

- ต่างประเทศ 30%

ซึ่งการส่งออกทั้งหมด 100% เป็นการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย(EXPORTER)

โดยหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มจากเดิมมากกว่า 100% (ต.ค. 45 – 46)

สถานที่จัดจำหน่ายสินค้า
- ร้านค้าโครงการส่วนพระองค์ พระราชวังจิตรลดา

- ร้านเลมอนฟาร์ม สหกรณ์เลมอนฟาร์ม ทุกสาขา

- ร้านโกลเด้นเพลซ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ทุกสาขา

- ร้าน 7-ELEVEN บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (ยกเลิกการจำหน่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2546 เนื่องจากไม่คุ้มกับการดำเนินการ)

- ร้าน คุณแม่จู้ (อ.ถลาง จ.ภูเก็ต)

- ร้าน แม่กิมไล้ สาขา เขาทะโมน

- ร้าน รักบ้านเกิด (ถ.บรมราชชนนี พุทธมณฑลสาย 7)

- ร้านอิ่มท้อง 2 หนองปรือ จ.ชลบุรี

- ร้านนิวพอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

- ร้านจำหน่าย ของบจก. อุตสาหกรรมขนมไทย (โดย สสว.) ท่าอากาศยานดอนเมือง

- ร้านจำหน่ายทุเรียนทอด ห้างโซโก้ เอราวัณ

- SUPER BRAND MALL เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

- หน้าร้านของทางกลุ่มฯ เขาบายศรี ที่สถานที่ผลิต และซอยลาดพร้าว 101 บางกะปิ กรุงเทพฯ

- ฯลฯ

5.รางวัลต่างๆที่ทางกลุ่มฯเคยได้รับ

1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกวนทุเรียน งานเทศกาลทุเรียนโลก จ.จันทบุรี 2538

2.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันส้มตำทุเรียน งานเทศกาลทุเรียนโลก จ.จันทบุรี 2539

3.รางวัลชนะเลิศ การประกวดขนมไทยพื้นบ้านเอกลักษณ์จังหวัดจันทบุรี งานอนุรักษ์มรดกไทย จ.จันทบุรี 2540

4.รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ใหม่จากทุเรียน ประเภทของหวาน งานเทศกาลทุเรียนโลก จ.จันทบุรี 2541 (ส่ง “ทุเรียนอบเนย”)

5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอาหารไทยใส่เกลือไอโอดีน ประเภทอาหารทั่วไป จ.จันทบุรี 2542

6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอาหารพื้นบ้าน ภาคกลาง งานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 3 กระทรวงสาธารณะสุข กรุงเทพฯ 2542

7.รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์จากแป้งทุเรียนดิบบดแห้ง งานของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จ.จันทบุรี 2543

(ส่ง “ขนมปังชีสทุเรียน”)

8.รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียน ประเภทอาหารคาว งานของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จ.จันทบุรี 2543 (ส่ง “น้ำพริกทุเรียนทรงเครื่อง”)

9.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันส้มตำทุเรียน งานของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จ.จันทบุรี 2543

10.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกอบอาหารไทยพื้นบ้านจันทบุรี ประเภทหมูชะมวง งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาด จ.จันทบุรี 2543

11.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ประเภททุเรียนทอดกรอบ งานเกษตรแฟร์ กรุงเทพฯ 2543

12.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ประเภททุเรียนกวน งานเกษตรแฟร์ กรุงเทพฯ 2543

13.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร ประเภททุเรียนทอดกรอบ งานมหกรรมเกษตร 2000 กรุงเทพฯ 2543

14.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาหารหวาน ที่แปรรูปจากกล้วย (กล้วยตะไคร้หอม) การประกวดสูตรอาหาร SMEs Champion มธ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 2543

15.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาหารคาว ที่แปรรูปจากกล้วย (น้ำพริกกล้วยสมุนไพร) การประกวดสูตรอาหาร SMEs Champion มธ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 2543

16.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาหารคาว ที่แปรรูปจากกล้วย (กล้วยข้าวเม่าหมี่) งานประกวดสูตรอาหาร SMEs Champion มธ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 2543

17.รางวัลชนะเลิศ จัดกระเช้าผลไม้ งานของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จ.จันทบุรี 2544

18.รางวัลชนะเลิศ ทุเรียนกวน งานประกวดผลิตภัณฑ์จากชุมชน กรอ.จ.จันทบุรี 2544

19.รางวัลชนะเลิศ ชมพู่ 3 รส งานประกวดผลิตภัณฑ์จากชุมชน กรอ.จ.จันทบุรี 2544

20.รางวัลที่ 2 กล้วยทอดกรอบ งานประกวดผลิตภัณฑ์จากชุมชน กรอ.จ.จันทบุรี 2544

21.รางวัลชนะเลิศ จัดกระเช้าผลไม้ งานของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จ.จันทบุรี 2545

22.รางวัลชนะเลิศ เงาะเชื่อมแห้ง งานของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จ.จันทบุรี 2545

23.รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสละ งานเทศกาลสละและของดี อ.ท่าใหม่ 2545

6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆร่วมกับหน่วยงานราชการ

1. ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (วท.) เรื่อง “ทุเรียนดิบบดแห้ง” เป็นการแปรรูปทุเรียนเพื่อนำไปไว้ใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร โดยกลุ่มจะรับผิดชอบในเรื่องของวัตถุดิบ คือทุเรียนดิบและในการนำมาอบแห้ง เมื่อบดเป็นผงแล้วนำมาทดลองปรุงเป็นอาหารต่างๆ โดยทางสถาบันฯ จะเป็นผู้วิเคราะห์ผล เมื่อวิจัยได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วทางกลุ่มก็เป็นผู้นำมาทดลองตลาดโดยการนำไปทดลองจำหน่าย พร้อมกับเผยแพร่ แจกเอกสารต่างๆ และแนะนำให้กับผู้สนใจ ดังนั้นจึงเป็นเจ้าแรกที่ผลิตทุเรียนดิบบดแห้ง

2. ได้มีส่วนช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการทำงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์อาหาร (FOOD SCIENCE) สถาบันราชฏัชพระนคร บางเขน กทม. เรื่อง “การแปรรูปชมพู่แก้มแหม่ม”

ได้มีนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำรายละเอียดต่างของกลุ่มไปทำวิทยานิพนธ์ โดยจะทำการวิเคราะห์ทางด้านการบริหารและเศรษศาสตร์ของกลุ่มว่าอยู่ในจุดใดควรมีการปรับปรุงอย่างไร

3. ทางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการนำตัวอย่างในแต่ละสภาวะของการเก็บตลอดระยะเวลา 1 ปี ไปทำการวิเคราะห์คุณภาพและสารตกค้าง ของทุเรียนทอดกรอบเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งออก

7.การประชาสัมพันธ์ – แนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก

เริ่มแรกทีเดียวทางกลุ่มฯได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการต่างๆที่ให้โอกาสกับทางกลุ่มได้ออกแสดงสินค้าตามงานที่จัดโดยหน่วยงานราชการ โดยเริ่มจากภายในจังหวัด เมื่อมีประสบการณ์ และได้ผลตอบรับที่ดี จึงทำให้ทางกลุ่มมีความมั่นใจที่จะออกแสดงสินค้านอกพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆตามคำแนะนำและสนับสนุนจากทางราชการ ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว และได้ลูกค้าใหม่ๆต่อเนื่องมาตลอด ต่อมาทางกลุ่มจึงได้เริ่มออกงานแสดงสินค้าในกรุงเทพฯหรือที่จัดโดยเอกชนโดยการแนะนำและสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,กรมส่งเสริมการเกษตร ,กรมพัฒนาชุมชน ,สำนักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี และสำนักงานพานิชยืจังหวัดจันทบุรี เป็นการเปิดตัวสินค้าและเป็นการพบปะกับลูกค้าส่งออกและขายส่งโดยตรง ซึ่งงานที่ทางกลุ่มมีความภาคภูมิใจมากคือ

7.1 ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนแสดงสินค้าประเภทอาหาร-ผลไม้แปรรูป งานแสดงสินค้าในโครงการส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมกุฏราชกุมารี ที่ห้าง จัสโก้ รัตนาธิเบศ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ซึ่ง “ป้าแกลบ” ได้รับเกียรติ เป็นตัวแทนถวายกระเช้าสินค้าของภาคตะวันออก แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมกุฏราชกุมารี ยังความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวและทางกลุ่มฯเป็นอย่างล้นพ้น

7.2 การที่กลุ่มฯเขาบายศรี ได้เป็นตัวแทนแสดงสินค้าประเภทผลไม้แปรรูปให้ผู้แทนจากประเทศต่างๆ(ประมาณ 196 ประเทศทั่วโลก) ที่มาประชุมในงาน ประชุมอังก์ถัดได้ชม ที่สหประชาชาติ ปี 2545 และป้าแกลบยังได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ให้ร่วมถ่ายภาพด้วย

8.ส่งออกสินค้าไปประเทศใดบ้าง

สินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งออกจะเป็นแถบประเทศเอเชีย เช่น จีน และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนทางประเทศทางทวีปอื่นๆ เช่น เยอรมัน และออสเตรเลีย

9.อุปสรรคต่างๆ

9.1 ด้านการทำงาน เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ของกลุ่มฯคือกลุ่มแม่บ้าน หรือ ลูก หลาน ชาวบ้านในละแวกชุมชนนั้นๆ การที่ทางกลุ่มฯจะสื่อสารหรือฝึกหัดให้ชาวบ้านทำงานได้ตามมาตรฐานของทางกลุ่มฯนั้นจึงต้องใช้เวลา และ ความอดทน ซึ่งต้องยอมรับว่าความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังนั้นงานที่ต้องใช้ทักษะหรือความรับผิดชอบสูง ก็ยังขาดบุคคลที่จะมาทำงานตรงจุดนี้พอสมควร อีกประการคือ คนพื้นเมืองส่วนใหญ่จะมีสวนผลไม้เป็นของตนเอง ดังนั้นบางช่วงก็จะขาดแคลนแรงงานไปบ้าง โดยเฉพาะฤดูเก็บเกี่ยว

9.2 ด้านคู่แข่ง เนื่องจากขณะนี้มีผู้ประกอบการใหม่ๆเกิดขึ้นมาก ทำให้สินค้ามีการแข่งขันกันสูง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่คือ การแข่งกันขายสินค้าประเภทเดียวกันให้ราคาต่ำกว่าเจ้าอื่นๆ โดยผู้ประกอบการหน้าใหม่จะเข้าใจว่าการขายของให้ถูกที่สุด คือ การดึงลูกค้าที่ดี ซึ่งนับเป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะความจริงคือ ไม่มีใครสามารถทำสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ถูกมากๆ ในเมื่อขายในราคาถูกมากๆโดยที่ไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงสุดท้ายก็ต้องเลิกราไป หรือขายได้ถูกมากๆแต่ลดคุณภาพสินค้าของตนเอง ก็จะขายได้ไม่นาน ลูกค้าไม่กลับมาซื้ออีก อาจทำให้ผู้ขายรายอื่นๆในพื้นที่เดียวกันเสียชื่อเสียงไปด้วย ควรมาแข่งกันด้านคุณภาพ หรือความแปลกใหม่ของสินค้าจะดีกว่า ผู้บริโภคจะได้มีสินค้าใหม่ๆ รสชาติดี คุณภาพดี หลากหลายมากขึ้น

9.3 ด้านงบประมาณ การเป็นกลุ่มแม่บ้านก็คือการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งไม่มีเงินทุนในการดำเนินงานมาก เมื่อสินค้าเป็นที่ต้องการมากขึ้น เงินลงทุนในการซื้อวัตถุดิบย่อมมากขึ้น สินค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มฯจะเป็นการลงทุนทำสินค้ามาก่อนแล้วจึงนำไปขาย ซึ่งเป็นการขายทั้งเงินสดและเครดิต เงินลงทุนจึงไปจมอยู่กับสินค้าเป็นจำนวนมาก ในบางช่วงที่ลูกค้าชำระเงินไม่ตรงเวลาทำให้กระแสเงินสดในการซื้อวัตถุดิบขาดช่วง อีกทั้งเมื่อต้องการลงทุนเครื่องมือ – เครื่องทุ่นแรง เพื่อผลิตสินค้าให้ได้เพิ่มมากขึ้น ก็ต้องรองบประมาณจากทางราชการ หรือต้องรอเก็บรวบรวมเงินซึ่งต้องใช้เวลานาน และในเครื่องบางตัวถ้าไม่ได้งบประมาณจากราชการ กลุ่มไม่สามารถซื้อได้เลยเพราะราคาสูงมาก

10.คำแนะนำแก่กลุ่มแม่บ้านอื่นๆ จากประสบการณ์ที่สมาชิกของทางกลุ่มฯได้พบมาตั้งแต่จัดตั้งกลุ่ม เริ่มจัดจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน พอมีข้อแนะนำแก่กลุ่มแม่บ้านอื่นๆที่กำลังเริ่มต้นหรือกำลังต้องการหาจุดขายแก่กลุ่มของตนเองได้พอสังเขปดังนี้

10.1 พยายามคิดค้นสินค้าใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทำ มีแนวโน้มที่น่าจะขายได้

10.2 เน้นขายสินค้าที่คุณภาพดี ราคาเหมาะสมกับความต้องการของตลาด ไม่ขายตัดราคากันเอง

10.3 หากสินค้าของทางกลุ่มฯใกล้เคียงทำซ้ำกันมากๆควรจะรวมตัวกัน และเลือกตัวแทนจำหน่ายให้กลุ่มฯที่รวมตัวกันจะได้ไม่ต้องขายสินค้าตัดราคากันเอง กำลังการต่อรองราคากับพ่อค้าก็จะมีมากขึ้น

10.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สินค้าให้เป็นที่รู้จัก เช่น การออกร้านแสดงสินค้าต่างๆ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี น่าสนใจ ดึงดูดสายตา เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

10.5 มีความเข้าใจในการคิดต้นทุน – กำไร สินค้าของตนเอง เพราะสินค้าจะมีรายจ่ายแฝงต่างๆที่มักมองข้ามเช่น ค่าขนส่ง ค่าดำเนินการ

11.สื่อต่างๆที่เคยสัมภาษณ์

รายการโทรทัศน์

- รายการเกมแก้จน ทางช่อง 5

- รายการช่อง 9 ข่าวเกษตร ทางช่อง 9

- รายการวิถีชาวบ้าน ทางช่อง 5

- รายการผู้ใหญ่บ้านดำดี ทางช่อง 9

- รายการเกษตรลูกทุ่ง ทางไอทีวี

- รายการกล้าคิดกล้าทำ ทางช่อง 5

- รายการรอยไทย ทางช่อง 9

- รายการผู้หญิงผู้หญิง ทางช่อง 3

- รายการคลีนิคอุตสาหกรรม ทางช่อง 11

ข่าว

- รายการสยามเมืองยิ้ม ข่าวช่อง 3

- รายการคนไทยวันนี้ ข่าวช่อง 7

หนังสือพิมพ์

- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

- หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

- หนังสือพิมพ์ BANKOK POST

- หนังสือพิมพ์ JOB BUSINESS

- หนังสือเพื่อนเกษตรกร